دفتر مرکزی فروش و خدمات

تلفن : ۰۳۵۳۵۲۲۶۷۱۴ – ۰۹۰۱۰۶۱۴۲۴۲ – ۰۹۱۳۵۱۵۸۶۹۹

آدرس: یزد سه راه شحنه -مجتمع تجاری پردیس۲ – موبایل سُها
ساعت کاری ۹ الی ۲۱
پشتیبانی آنلاین(Telegram)

SohaAdmin ثبت و پیگیری سفارشات کالا از چین

SohaAdmin3 ثبت و پیگیری سفارشات موجودی ایران

پست الکترونیک(E-mail)

mohsenmir351@yahoo.com